ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขณะนี้ระบบได้ทำการปิดการเชื่อมโยง โปรดเข้ามาดูอีกครั้งภายหลัง

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง พบปัญหา ? แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว