สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562    กลุ่มงานการเงินฯ 2019-12-06
เรื่อง ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ ( Traffy Waste) ด้วยระบบทางไกลป่านเครือข่ายอินเทอีร์เน็ต (Web Conference)    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-12-06
แจ้งการโอนเงินวันที่ 4 ธันวาคม 2562 1.เงินซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ 3.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กลุ่มงานการเงินฯ 2019-12-06
นม 0023.4/ว937 ลว.6 ธ.ค.62 เรื่อง ขอส่งหนังสือ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562 **หมายเหตุ หนังสือส่งทางช่องรังนกกระ  กลุ่มงานกฎหมายฯ 2019-12-06
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2019-12-06
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-12-06
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-12-06
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-12-06
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อน้ำประปา บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-12-06
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-12-06
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -