สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้อง (Urban and infrastructure management of Local government organization Course)    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-01-22
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้อง (Urban and infrastructure management of Local government organization Course)    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-01-22
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้อง (Urban and infrastructure management of Local government organization Course)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-01-22
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้อง (Urban and infrastructure management of Local government organization Course)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-01-22
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้อง (Urban and infrastructure management of Local government organization Course)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-01-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง จ้างขยายผิวจราจรสะพานมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-01-22
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนราชดำเนิน-ชุมพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-01-22
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างปรังปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยท่าตะโก จำนวน 1 โครงการ  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-01-22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพานมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-01-22
ประกาศร่างและเอกสารร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนราชดำเนิน-ชุมพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-01-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -