ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ประจำปีงบประมาณ 2564

09 ต.ค. 63