ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

08 พ.ย. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านเฉลียงโคก หมู่ 2 ร่วมลอยกระทง ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการแสดงของเด็กและเยาวชนตำบลเฉลียง