ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8)

29 ก.พ. 67