ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง e-bidding

26 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง e-bidding จำนวน 5 โครงการ

  1. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5
  2. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4
  3. ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4
  4. ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
  5. ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :