ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

 ตำบลเฉลียง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลแชะ เมื่อปี พ.ศ.2512 ได้ยกระดับขึ้นเป็นตำบลเฉลียง คำว่าเฉลียงเป็นคำนามเรียกขานของคนรุ่นเก่า ซึ่งในสมัยก่อนมีพื้นที่เป็น
ป่าดงดิบ มีไข้ป่าชุกชุมหากผู้ใดเข้ามาจะเป็นไข้เหลืองตาย จากคำว่า “เหลือง” เพี้ยนเป็น “เหลียง” และอีกประเด็นมาจากสภาพป่าดงเหลือง จึงกลายมาเป็นชื่อ
“ตำบลเฉลียง” มาจนถึงทุกวันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :

ตำบลเฉลียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอครบุรี สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินกรวดแดง ดินจืดขาดแร่ธาตุ

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แชะ, มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,643 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1. โบราณสถานถ้ำวัวแดง
2. บ่อน้ำศักดิ์เขารังจระเข้
3. เขาลูกช้าง