ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) 2567

08 ม.ค. 67