ตราสัญลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา