4 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง นำโดยนายกสมเจตน์ จันทร์พยัพ นำเจ้าหน้าที่ อบต.เฉลียง ทำความสะอาดสวนสุขภาพบ่อหุบ Big cleaning day เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ออกกำลังกายและกิจกรรมต่าง ๆ

04 ก.พ. 65