25 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง โดยการนำของ นายกวิเชียร วัฒนาประชากุล นายก อบต.เฉลียง ร่วมกับ อสม.ตำบลเฉลียง ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ติดเตียง) บ้านเฉลียงใหญ่ หมู่ที่ 1 และบ้านเฉลียงทุ่ง หมู่ที่ 6

25 ต.ค. 61