24 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง โดยการนำของ นายกวิเชียร วัฒนาประชากุล นายก อบต.เฉลียง ร่วมกับ อสม.ตำบลเฉลียง ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ติดเตียง) ของบ้านดอนตะเกียด หมู่ที่ 7,บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3,บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ 9,บ้านเฉลียงโคก หมู่ที่ 4,บ้านโคกแขวน หมู่ที่ 5,บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12และบ้านโคกกรวด หมู่ที่ 8

25 ต.ค. 61