23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช อบต.เฉลียง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

24 ต.ค. 66