ให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่แรงงานต่างด้าว

01 ก.ย. 60

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำข้อกฏหมายของกระทรวงแรงงาน เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในปีนี้เน้นกิจการประเภท อ้อย นำ้ตาล สิ่งทอ และสิ่งก่อสร้าง โดยได้รับการแจ้งจากนายภาคภูมิ หลุดกระโทก หมู่ที่ 2 บ้านเฉลียงโคก (นายจ้าง)