โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

17 พ.ย. 65

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ งานในอำนาจหน้าที่ และการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งประชุมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :