โครงการอบรมทบทวนความรู้ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเฉลียง ประจำปี 2562 วันที่ 11-13 กันยายน 2562

13 ก.ย. 62

<