โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปี 2562 วันที่ 27สิงหาคม 2562 ณ อบต.นาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

28 ส.ค. 62