โครงการลอกคลองลำแชะและกำจัดผักตบชวาร่วมกับทหารและประชาชนตำบลเฉลียง

16 พ.ย. 61