โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลเฉลียง ประจำปี 2560

17 พ.ค. 60

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเฉลียง ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนและประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา