โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560

13 ก.ค. 60

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ตำบลเฉลียง วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายจรัญ กลางประดิษฐ์ ปลัดอำเภอครบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายก อบต.เฉลียง ประธานสภา รองประธานสภา อบต.เฉลียง ส่วนราชการต่างๆ ผอ.รพ.สต.เฉลียง ผอ.โรงเรียนภายในตำบลเฉลียง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 6 (นครราชสีมา) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ ผจก.บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด นักเรียน พ่อค้า ประชาชนตำบลเฉลียง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และต้องขอขอบคุณ

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครราชสีมา ที่อนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้