ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ

07 ก.ค. 64

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ท่านปลัดนุชิต  ปัญญะพงษ์  ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอครบุรี  พร้อมด้วยนายกวิเชียร  วัฒนาประชากุล  นายก อบต.เฉลียง กำนันนำ  ฉวยกระโทก  ประธานสภา อบต.เฉลียง ผู้นำชุมชนและผู้แทน รพ.สต.เฉลียง เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว เนื่องจากสัมผัสผุ้ติดเชื้อโควิด-19 และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 12 ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลเฉลียง