อบต.เฉลียง ร่วมกับ ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล

01 ก.ย. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับผู้ประกอบการ ร่วมต่อยอดโครงการคัดแยกขยะต้นทาง โดยการให้ความรู้กับประชาชนตำบลเฉลียง คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ สร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลเฉลียง และสามารถลดขยะภายในตำบลเฉลียง อย่างยั่งยืน