องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ออกแจกเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบสอง

15 มิ.ย. 63