องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ออกแจกเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบแรก สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รอรอบสองนะคะ

27 พ.ค. 63