องค์การบริหารส่วนตำบลเแลียง ได้ร่วมงานมหกรรมสร้างสุขภาพ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี

07 ก.พ. 63