องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ออกประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

27 พ.ย. 62