องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

25 ก.ค. 62