ส่งมอบขยะอันตรายให้กับ อบจ.นครราชสีมา

05 ต.ค. 60

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ดำเนินการส่งมอบขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมภายในตำบลเฉลียง

ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 250 กิโลกรัม ณ จุดส่งมอบหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป