วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายสมเจตน์ จันทร์พยัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ดำเนินการล้างรางระบายน้ำบริเวณหน้าวัดโคกแขวนและโรงเรียนทุ่งแขวน

10 มิ.ย. 65