วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

08 มิ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :