วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายวิเชียร วัฒนาประชากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

08 พ.ค. 62