วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ท่านปลัดนุชิต ปัญญะพงษ์ ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนายกวิเชียร วัฒนาประชากุล นายก อบต.เฉลียง กำนันนำ ฉวยกระโทก ประธานสภา อบต.เฉลียง ผู้นำชุมชนและผู้แทน รพ.สต.เฉลียง เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว เนื่องจากสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 12 ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลเฉลียง

07 ก.ค. 64