วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายนพรัตน์ ด้วงพรม ปลัดอาวุโสอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลเฉลียง ได้ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 กิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูปป่าเฉลิมพระเกียรติ

27 ก.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :