วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเต้นแอโรบิก ตามนโยบายการขับเคลื่อน “โคราชเมืองกีฬา Korat sports City “ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกันออกกำลังกาย โดยออกกำลังกายเต้นแอโรบิก

24 ก.พ. 65