วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม่เฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์ตำบลเฉลียง

23 ก.ย. 64