วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงร่วมกับปศุสัตว์อำเภอครบุรี ได้จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 พร้อมผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว จำนวน 14 ตัว

22 มิ.ย. 66