วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ท่าน ส.ส. พรชัย อำนวยทรัพย์ ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ณ สวนสุขภาพบ่อหุบ

12 พ.ค. 65