วันนี้ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย

13 มี.ค. 63