วันที่ 9 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน จิตอาสา ร่วมโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ คลองลำแชะ หมู่ที่ 2 บ้านเฉลียงโคก ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

09 ต.ค. 62