วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุสภากาชาดที่ 4 นครราชสีมา

09 ก.ค. 63