วันที่ 7 เม. ย. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงโดย นายกวิเชียร. วัฒนาประชากุล ได้มอบหน้ากากผ้าให้กับประธาน อสม. แต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.เฉลียง เป็นผู้แทนในการรับมอบหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 5,315 ชิ้น

07 เม.ย. 63