วันที่ 7 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงร่วมกับโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

07 ส.ค. 62