วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับผู้นำชุมชน ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ตำบลเฉลียง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้น เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และลดสภาวะโลกร้อน

31 ก.ค. 62