วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายกวิเชียร วัฒนาประชากุล ได้นำข้าวมันไก่มอบให้ผู้กักตัว ที่ศูนย์กักตัวตำบลเฉลียง บ้านเฉลียงโคกหมู่ 2 และบ้านโคกกรวด หมู่ 8

30 ก.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :