วันที่ 29 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเฉลียงโคก หมู่ที่ 2 และบ้านเฉลียงบรรพต หมู่ที่ 10

29 ต.ค. 61