วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายวิเชียร วัฒนาประชากุล นายกอบต.เฉลียง ได้เป็นประธานเปิดโครงการ”พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย”ประจำปี 2562

26 มี.ค. 62