วันที่ 26 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง โดยการนำของ นายกวิเชียร วัฒนาประชากุล นายก อบต.เฉลียง ร่วมกับ อสม.ตำบลเฉลียง ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ติดเตียง) บ้านเฉลียงโคก หมู่ที่ 2,บ้านเฉลียงบรรพต หมู่ที่ 10 และบ้านเฉลียงพัฒนา หมู่ที่ 11

26 ต.ค. 61