วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง รองปลัด อบต.เฉลียง นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับนักกายภาพบำบัด รพ.ครบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ หมู่ที่2 บ้านเฉลียงโคก ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึงพิง ประจำปี 2563

25 ก.พ. 63