วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ

23 ก.ค. 64