วันที่ 18 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมใจกับพัฒนาเขาถ้ำวัวแดง

18 ต.ค. 61